กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา

    วันที่เผยแพร่ : 09 เมษายน 2560

    บรรยากาศ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2559 ของ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4

     

     

Top