ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ครั้งที่ 4/2560

    วันที่เผยแพร่ : 05 เมษายน 2560

    บรรยากาศการประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วันที่ 5 เม.ย. 2560

     

     

Top