โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความรู้ ทักษะระบบควบคุมอัตโนมัติ และหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม

วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความรู้ ทักษะระบบควบคุมอัตโนมัติ และหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม โดยมีนายสุนทร ทองใส นายกสภาสถาบันฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมดังกล่าว จากนั้นได้บรรยายพิเศษให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม และนายทวีวัฒน์ รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี รักษาการผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการอบรมในครั้งนี้

ได้รับเกียรติจากคุณธนวัฒน์ บุญพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยแอดวานซ์เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า การใช้งานเครื่องมือพื้นฐานโดยเน้นให้ต่อกับอุปกรณ์จริง เช่น Lamp, Switch, Relay, PLC, DC motor, Stepping motor, Sensor นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้จะได้รับความรู้ในการทำโปรแกรม PLC ในระดับพื้นฐานได้

พัฒนาระบบและให้บริการโดย บริษัท โพลีกอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด webreadyGO