หลักสูตรที่เปิดสอน

    Publish Date : 10 มิถุนายน 2560

    หลักสูตรที่เปิดสอน

    ๑.      สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)  วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   จำนวนนักศึกษา ๑๔ คน

    ๒.     สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จำนวนนักศึกษา ๑๐ คน

Top